Fecha: 18 marzo 2021

Área Privada

Egun on,

INDESA2010 enpresak euskara plana diseinatzeari ekin dio, bere hizkuntza kudeaketa hobetzeko. Diagnostikoa egiteko fasean gaude. Zuen iritzia jaso nahi dugu, ikuspegi guztiak ezagutzeko eta ahal dugun informaziorik osatuena eskuratzeko.

Horretarako, bakarka erantzuteko galdetegi labur bat prestatu dugu:

Galdetegiaren xedea INDESA2010 enpresan lanean ari garenon gaitasuna, erabilera eta motibazioa ezagutzea da.
Oharrean izango duzu galdetegia euskaraz erantzuteko aukera.

Galdetegi laburra da. Gutxi gorabehera, bost minutu beharko dituzu betetzeko.
Anonimoa da. Soilik zehaztuko da zein ataletan egiten duen lan galdetegia erantzun duen pertsonak.
Borondatezkoa da. Nahi baduzu, erantzun gabe utz dezakezu galderetakoren bat. “Ez daki / Ez du erantzun” aukera ere hauta dezakezu erantzunetan.

Zenbat eta informazio esanguratsu gehiago, hobeto. Datu eta iritzi guztiak jasoko dira Diagnostiko txostenean.
Epea: martxoak 24, ostirala, 14:30ak baino lehen.

—–

Buenos días,

La empresa INDESA2010 ha iniciado el diseño de un plan de euskera para la mejora de su gestión lingüística. Nos hallamos en la fase de elaboración del diagnóstico. Deseamos recabar vuestra opinión, para conocer todos los puntos de vista y obtener así la información más completa posible.

Para ello, hemos preparado un breve cuestionario para responderlo individualmente:

El objeto del cuestionario es conocer cuál es la capacitación, uso y motivación de las personas que trabajamos en INDESA2010.
Responder al cuestionario en castellano.

El cuestionario es breve. Aproximadamente, necesitarás cinco minutos para cumplimentarlo.
Es anónimo. Solo se identificará el área al que pertenece la persona que responde.
Es voluntario. Si lo deseas, puedes dejar sin responder alguna de las preguntas. También puedes elegir la opción “No sabe / No contesta” en las respuestas.

Cuanta más información significativa, mejor. Todos los datos y opiniones serán recogidos en el informe del diagnostico.

Plazo: viernes 24 de Marzo, antes de las 14:30.
Aurrez, mila esker, erantzuteagatik. Agradecemos, de antemano, tus respuestas.